Sôi động giao dịch căn hộ đã hoàn thiện dịp cận Tết

Sôi động giao dịch căn hộ đã hoàn thiện dịp cận Tết

Nhu cầu mua ở thực gia tăng khiến các dự án căn hộ vừa bàn giao tại TP.HCM hút người mua ịp giáp Tết 2022. Phần lớn các dự án này nhận được sự quan tâm của thị trường và có xu hướng tăng giá khoảng 15-20% so với thời điểm mở bán.