Được "mua đứt" nhà thương mại làm nhà ở xã hội

9h:44 (GMT+7) - Thứ tư, 30/12/2015

Theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cơ quan có thẩm quyền Nhà nước có thể mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội.

Cơ quan có thẩm quyền được mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội.
Ảnh: Thời báo kinh tế Sài Gòn Online

Quy định này áp dụng trong trường hợp trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở xã hội mà có nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp loại nhà cũng như tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Theo đó, dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội phải đảm bảo địa điểm, vị trí, loại nhà, số lượng nhà ở, giá mua bán nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở phù hợp theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

(Theo Tiền phong Online)