Quy hoạch - Houzing

Quy hoạch

Hiển thị
Quy hoạch không gian ngầm của Hà Nội phủ 20 quận, huyện

    Quy hoạch không gian ngầm của Hà Nội phủ 20 quận, huyện

    Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 không gian xây dựng ngầm đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt. Diện tích quy hoạch lên tới 121.000 ha.

    Xem thêm