Thiết kế kiến trúc

13:59 08/11/2021phanthihue
"Ngôi nhà ngói’’ lấy ý tưởng chủ đạo với 3 mái hiên lớn là nơi lưu giữ lại hình ảnh ngôi nhà ba gian truyền thống và duy trì lối sống sinh hoạt ngoài trời đặc trưng tại vùng nông thôn Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10